img

Trainings

img

ÇƏNGƏLLİ YÜKLƏYİCİ OPERATORU

Çəngəlli yükləyici operatoru mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • Samir Rahimov
 • 1 Year

₼0

img

DƏMİRBƏNDÇİ

Dəmirbəndçi mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • Elkhan Taghiyev
 • 1 Year

₼0

img

YÜKSƏK VƏ AŞAĞI GƏRGİNLİKLİ ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZ İSTİSMARI VƏ TƏCRİD OLUNMASI

Yüksək və aşağı gərginlikli elektrik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və təcrid olunması mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • HUSEYN GAMBAROV
 • 1 Year

₼0

img

QAZLA METAL QÖVS QAYNAĞI (GMAW)

Qazla Metal Qövs Qaynağı (GMAW) mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • Elkhan Taghiyev
 • 1 Year

₼0

img

HSE

SƏTƏM (HSE) mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • Elkhan Taghiyev
 • 1 Year

₼0

img

VOLFRAM TELLİ QAZ QÖVS QAYNAĞI (GTAW)

Volfram Telli Qaz Qövs Qaynağı mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

 • Tural Akbarov
 • 1 Year

₼0

img

ÇƏNGƏLLİ YÜKLƏYİCİ OPERATORU

Çəngəlli yükləyici operatoru mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

img

DƏMİRBƏNDÇİ

Dəmirbəndçi mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

img

YÜKSƏK VƏ AŞAĞI GƏRGİNLİKLİ ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZ İSTİSMARI VƏ TƏCRİD OLUNMASI

Yüksək və aşağı gərginlikli elektrik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və təcrid olunması mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

img

QAZLA METAL QÖVS QAYNAĞI (GMAW)

Qazla Metal Qövs Qaynağı (GMAW) mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

img

HSE

SƏTƏM (HSE) mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

img

VOLFRAM TELLİ QAZ QÖVS QAYNAĞI (GTAW)

Volfram Telli Qaz Qövs Qaynağı mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

₼0

Contact us

Would you like to get more information or have a question?