img

YÜKSƏK VƏ AŞAĞI GƏRGİNLİKLİ ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZ İSTİSMARI VƏ TƏCRİD OLUNMASI

Yüksək və aşağı gərginlikli elektrik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və təcrid olunması mövzusu üzrə ixtisasartırma kursu

Hüseyn Qəmbərov
Sertifikatı əldə edin

Təlim yüksək və aşağı gərginlikli enerji sistemlərinin iş prinsipini, o cümlədən normativ qaydaları, təhlükəsiz istismarı və enerji qurğularının qorunması məsələlərini əhatə edir.

 

Mövzular:

Elektrik təhlükələri və ehtiyat tədbirləri

 • Elektrik cərayınının vurması
 • Elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri
 • Elektrik qövsü və boşalma
 • Torpaqlama

 

“İş yerlərində elektrik enerjisindən istifadə” haqqında 1989-cu il tarixli Qanun

 • Giriş
 • Yoxlama siyahısı üzrə xülasə
 • Normaların müddəaları
 • Normalar 
 • Normaların qarşılıqlı əlaqəsi

 

Paylayıcı qurğuların istismar və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

 • Əsas tələblər
 • Nəzarət
 • Təcridetmə
 • Torpaqlama 
 • Paylayıcı qurğuları istismar edərkən diqqəli olmaq

 

Yarımstansiya/Kommutator otaqları və Təhlükəsizlik tələbləri

 • Giriş
 • Yerüstü yarımstansiyalar
 • Ötürücü yarımstansiyalar
 • Paylayıcı yarımstansiyalar
 • Yarımötürücü yarımstansiyalar
 • Yüksək gərginlikli kommutator otaqları
 • Yarımstansiya/kommutator avadanlığı
 • Paylayıcı və nəzarət qurğuları
 • Transformatorlar
 • Mühafizə
 • Enerjinin kəsilməsi
 • Torpaqlama
 • Təhlükəsizlik
 • Giriş və işıqlandırma
 • Avadanlıqların identifikasiyası

 

BP AZ İstismar təhlükəsizliyi qaydaları İkinci dərəcəli təhlükələr və fövqəladə hallar

 • İkinci dərəcəli təhlükələr
 • Fövqəladə hallar İstismar prosedurları
 • İstismar prosedurlarına giriş İstismar proseduru, təhlükəsizliyə dair sənədlər və Təhlükəsiz iş prosedurundan istifadə
 • Təhlükəsiz iş proseduru çevirmə tapşırığının təcridetmə elementinin tamamlanmasından sonra qəbul ediləcək
 • İstismar prosedurları - Misal 1
 • İstismar prosedurları - Misal 2
 • İstismar prosedurları üzrə təlimat

 

Qorunan açarlar və blokyayıcı sıxaclar

 • Qorunan açarlar
 • Blokyayıcı sıxaclar

 

Sənaye təyinatlı enerji sistemlərində elektrik mühafizəsinin tətbiqinin əsas prinsipləri

 • Giriş
 • Nasazlıq enerjisi
 • Əriyən qoruyucular
 • Cərəyan transformatorları (CT)
 • Gərginlik transformatorları (GT)
 • Releli qoruyucu qurğular
 • Qoruma sxemləri
 • Qoruma simvolları
 • Qoruma releləri üzrə kodlar
user

Hüseyn Qəmbərov

Vəzifə: Elektrik təlimçisi

Seçilmiş sertifikatlar

Popular Traniees

 • image
  Elxan Tağıyev

  Yüksəklikdə iş təlimçisi

  3
 • image
  Tural Əkbərov

  Qaynaq təlimçisi

  2
 • image
  Hüseyn Qəmbərov

  Elektrik təlimçisi

  1
 • image
  Samir Rəhimov

  Nəqliyyat operatoru təlimçisi

  1

Contact us

Əlavə məlumat almaq istəyirsiniz və ya sualınız var?