img

Blog

img

Acıdərə kanalı ətrafında formalaşan tullantı sularının qarşısının alınması

ArchiCO şirkəti tərəfindən “Sumqayıt şəhərinin perspektiv inkişaf və ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Acıdərə kanalı ətrafında formalaşan tullantı sularının qarşısının alınması” layihəsinin 1-ci mərhələsi çərçivəsində tikinti işləri 2017-2019-cu illərdə uğurla başa çatdırmışdır. Həmin layihədə diametri 2,5x2,5 metr, uzunluğu 1672 metr olan dəmir-beton kanalizasiya kollektorunun tikintisi başa çatdırılıb.

2020-ci ildə isə layihənin 2-ci mərhələsi çərçivəsində işlərə başlanılmış və hal-hazırda tamamlanma işləri icra edilir. Layihədə 4900 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli koregi boru xətti, uzunluğu 4500 metr olan dəmir beton kollektor borusu, diametri 2,5x1,5 metr, uzunluğu 116 metr olan dəmir-beton kanalizasiya kollektorunun tikintisi və təxminən 200 ədəd çirkab su ev birləşməsi işləri başa çatdırılıb.

Contact us

Would you like to get more information or have a question?