img

Xəbər

img

Featured

Radioqrafik Test (RT)

Radioqrafiya Sınaqında sınaq hissəsi şüalanma mənbəyi ilə film (və ya detektor) arasında yerləşdirilir. Sınaq hissəsinin material sıxlığı və qalınlığı fərqləri səpilmə və/və ya udma ilə əlaqəli qarşılıqlı təsir prosesləri vasitəsilə nüfuz edən radiasiyanı zəiflədəcək (yəni azaldacaq). Sonra udulma fərqləri film(lər)də və ya elektron vasitələrlə qeyd olunur. Sənaye rentgenoqrafiyasında son görüntünü göstərmək üçün bir neçə təsvir üsulları mövcuddur, məsələn, Film Radioqrafiyası, Real Zamanlı Radioqrafiya (RTR), Kompüterli Tomoqrafiya (CT), Rəqəmsal Radioqrafiya (DR) və Kompüter Radioqrafiyası (CR).

Contact us

Əlavə məlumat almaq istəyirsiniz və ya sualınız var?